نوشته شده در دنیای کودکان

پرتوقع‌كردن كودكان مثل گلوله برفي است

امروزه شكايت بسياري از خانواده‌ها، از توقعات هرروزه و گاهي ناتوان‌كننده بچه‌هاست. توقع افراطي موجب احساس نارضايتي در بچه‌ها و والدين مي‌شود.   بچه‌هايي كه در شرايط اين چنيني متولد…