شروع عالی کویار

سلام دوستان یکی از دیگه پروزه های عظیم مجموعه فناوری اطلاعات میلاد راه اندازی کویار بود که شکر خدای متعال به کمک تمامی زیر مجموعه ها توانستیم این پروزه را …